Markmið jafnlaunastefnu Skjóls hjúkrunarheimilis er að allir starfsmenn heimilisins njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar hjá stofnuninni. Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Skjóls og nær til allra starfsmanna stofnunarinnar.

Forstjóri/framkvæmdastjóri fjármála ber ábyrgð á jafnlaunakerfi Skjóls og að það sé í samræmi við lög um jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Forstjóri/framkvæmdastjóri ber einnig ábyrgð á jafnlaunastefnu og þeim lagalegu kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt. Mannauðsstjóri er tilnefndur fulltrúi yfirstjórnar varðandi jafnlaunakerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85:2012.

Til að framfylgja jafnlaunastefnu skuldbindur Skjól hjúkrunarheimili sig til að skjalfesta, innleiða og viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfis í samræmi við kröfur staðalsins og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. Skjól hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Markmið Skjóls er að vera eftirsóttur vinnustaður og að konur og karlar hafi jöfn tækifæri í starfi.

Skjól hjúkrunarheimili skuldbindur sig til að:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, það skjalfest og viðhaldið.
  • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu og jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni. Niðurstöður skulu kynntar fyrir starfsfólki.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
  • Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma.
  • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum heimilisins. Stefnan skal einnig vera aðgengileg á ytri vef.
  • Setja fram og rýna jafnlaunamarkmið árlega.